username
nickname
major
class
Rank Username Nickname Solved Submit Ratio
41001 duyuestudy duyue1 0 2 0%
41002 zjietsb 跳跃sb 0 0 0%
41003 yuanhongxia429 袁宏霞YHX 0 0 0%
41004 lxz123456 hhhhhhhhh 0 8 0%
41005 scscsw sadsadas 0 3 0%
41006 jixinying23 jixinying23 0 0 0%
41007 wukaixiang 小米花 0 4 0%
41008 xiaobaiwoaini jxq121314 0 0 0%
41009 jxq2017416849 贾修强21314 0 0 0%
41010 wab wab 0 0 0%
41011 zibo 黄子博 0 0 0%
41012 wangjintao 王锦涛 0 0 0%
41013 a1120994813 八云紫 0 1 0%
41014 Leue ♂♂ 0 0 0%
41015 f16111202045 PASS123 0 0 0%
41016 wwl wwl曲阜2017 0 0 0%
41017 YTUPudding YTUPudding 0 4 0%
41018 Jake 我又回来了! 0 0 0%
41019 18111101051 shuoshuo 0 0 0%
41020 YangPing brightyangsimon 0 0 0%
41021 qinghuanpuyu WFU2018puyu 0 0 0%
41022 zhang007 WFU007张 0 0 0%
41023 wwchang521 wwchang 0 0 0%
41024 JiangZhiKun JackyQuene 0 0 0%
41025 ctm nianyu 0 0 0%
41026 light guangguang 0 0 0%
41027 SW152 求大佬教SW152 0 0 0%
41028 galaxy galaxy 0 0 0%
41029 Repeater 复读机 0 0 0%
41030 yxh2018 WFU2016杨笑晗 0 0 0%
41031 yxh WFU2018杨笑晗 0 1 0%
41032 Vampire Vampire 0 0 0%
41033 180507250100 niubi 0 0 0%
41034 lanchong9728 lanchong 0 0 0%
41035 13456989814 纸上悦然 0 0 0%
41036 lycyzx512913 yangzixin 0 0 0%
41037 18310445573 arro 0 2 0%
41038 doctorwolf doctorwolf 0 0 0%
41039 icandoit 1158046731 0 0 0%
41040 20181800039 贾世利 0 1 0%
41041 jiran jiran11 0 0 0%
41042 dengfeifeiji 飞机啊 0 0 0%
41043 lyg42370304 lyg42370304 0 0 0%
41044 congpeifei congcong2018 0 0 0%
41045 LetMeShine LetMeShine 0 0 0%
41046 a961093483 吴运麒 0 1 0%
41047 cjdxci cjdxci 0 0 0%
41048 XFC2018 XFC2018 0 0 0%
41049 Mars3687 哦哦哦哦 0 0 0%
41050 11837675771 暗月之 0 0 0%