RunID Nick Name Problem Result Time Memory Language Code Len Submission Time
6447293 MaxV 1285 Wrong Answer 0 ms 196 KiB g++ 850 B 2019-07-17 20:05:43
6447291 MaxV 1285 Compile Error 0 ms 0 KiB g++ 849 B 2019-07-17 20:05:21
6447290 MaxV 1285 Wrong Answer 0 ms 196 KiB g++ 841 B 2019-07-17 20:04:20
6447287 MaxV 1285 Wrong Answer 0 ms 196 KiB g++ 839 B 2019-07-17 20:03:26
3475048 Discard Submissions Robot 1285 Accepted 0 ms 200 KiB g++ 1755 B 2018-02-02 18:01:39
3308283 3272007939 1285 Compile Error 0 ms 0 KiB gcc 5 B 2017-12-20 22:05:27
3150073 我只是个小号 1285 Compile Error 0 ms 0 KiB g++ 0 B 2017-11-28 22:35:56
2697890 xiaoxiao007 1285 Compile Error 0 ms 0 KiB g++ 0 B 2017-07-29 00:58:19
2266687 Fish 1285 Wrong Answer 0 ms 144 KiB g++ 91 B 2017-01-02 15:03:55
1571588 zhxw150244李政 1285 Compile Error 0 ms 0 KiB g++ 0 B 2016-09-25 20:57:45
1352204 本号已弃用 1285 Accepted 30 ms 5656 KiB python2 69 B 2016-03-04 21:42:27
492819 bfshm 1285 Wrong Answer 0 ms 440 KiB g++ 1734 B 2014-02-14 15:14:05
492780 诈尸er 1285 Accepted 0 ms 476 KiB g++ 2620 B 2014-02-14 14:33:15
492778 诈尸er 1285 Wrong Answer 0 ms 472 KiB g++ 2620 B 2014-02-14 14:30:56
492763 诈尸er 1285 Wrong Answer 670 ms 460 KiB g++ 3903 B 2014-02-14 14:14:56
492756 Zombie-Queen 1285 Accepted 0 ms 464 KiB g++ 1284 B 2014-02-14 14:08:12
492753 Zombie-Queen 1285 Wrong Answer 0 ms 464 KiB g++ 1287 B 2014-02-14 14:06:03
492749 诈尸er 1285 Wrong Answer 0 ms 468 KiB g++ 3783 B 2014-02-14 14:01:43
492747 诈尸er 1285 Time Limit Exceeded 1010 ms 0 KiB g++ 3609 B 2014-02-14 13:54:31
492743 诈尸er 1285 Wrong Answer 0 ms 460 KiB g++ 3366 B 2014-02-14 13:45:08